Kwiatkowo

Kwiatkowo – Osada należąca do parafii zdunowskiej w 1881 r. Znajdowała się pomiędzy Siejewem a Ostatnim Groszem.

Reklamy

Zenon Karolewski

. Zenon Karolewski urodził się 22 sierpnia 1947 r. w Zdunach. Wykształcił się jako fryzjer. Miał swój zakład na zdunowskim Rynku, gdzie ściągali do niego klienci z całego powiatu krotoszyńskiego. Kilka lat przed śmiercią przeszedł na emeryturę. W 1974 r. postanowił wstąpić do Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdunach. Czytaj dalej

Ludwik Jażdżewski

Ludwik Jóżef Walenty Jażdżewski urodził się 10 lutego 1838 r. w Poznaniu jako syn sekretarza Ziemstwa Kredytowego Piotra Jażdżewskiego i Antoniny ze Stolpińskich. Jego starszy brat Władysław (1835 -­ 1895) był znanym archeologiem, numizmatykiem i notariuszem. Razem z bratem uczęszczał do Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu. Ukończył je w 1857 r., a w latach 1857-59 studiował teologię w Gnieźnie, doktorat obronił na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana Czytaj dalej

Jerzy Konieczny

Jerzy Konieczny był prezesem chóru „Harmonia” w latach 1993 – 2013. Zmarł 10 stycznia 2013, a jego pogrzeb odbył się w sobotę 12 stycznia w kościele poewangelickim. Do chóru Jerzy Konieczny należał blisko 50 lat. Był on kontynuatorem działań poprzedniczki Agnieszki Heyduk. Prowadził swój chór podczas uroczystości patriotyczne, kościelne i rocznicowe. -Dbał o dobre imię śpiewaka i śpiewaczki. Jego sumienność i zaangażowanie było wzorem dla wszystkich członków chóru. Troszczył się o godne lokum dla koła śpiewaczego , a szczególnie o stroje i wyraz artystyczny zespołu, dbając też o jego spójność, koleżeńskość rozbrzmiała mowa pogrzebowa 12 stycznia. Za swe zasługi i sympatie do muzyki klasycznej Jerzy Konieczny odznaczony został odznaką brązową(1978 r.), srebrną (1983 r.), złotą (1993 r.) i złotą z laurem (1998 r.), a w 2008 r. podczas 85 rocznicy powstania chóru – Złotym Krzyżem Zasługi. Prywatnie Jerzy Konieczny był mężem, ojcem i dziadkiem. Początkowo pracował w kopalnii Wujek na Śląsku, jednak po krótkim czasie został pracownikiem Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Krotoszynie, gdzie przepracował 39 lat, w tym przez 25 lat był jego kierownikiem.

Bibliografia:

Informacje od chóru Harmonia

Stanisław Leszczyński

. Stanisław Leszczyński urodził się we Lwowie 20 października 1677 r. jako syn Rafała Leszczyńskiego i Anny z domu Jabłońskiej. Jego dziadkiem był hetman wielki koronny i kasztelan krakowski. W domu kształcili go jezuici, dzięki czemu poznał języki obce m.in. łacinę, włoski, francuski czy niemiecki. Około 1681 r. rodzina Sieniutów sprzedała swój majątek, czyli Zduny, Kobylin i Baszków rodzie Leszczyńskim. Czytaj dalej

Antoni Sułkowski

Antoni Sułkowski urodził się 11 czerwca 1735 r. jako syn Aleksandra oraz Anny Stein. W czasach wojny siedmioletniej walczył po stronie rosyjskiej. Brał udział w konfederacji Adama Ponińskiego w 1773 r., a przez kolejne dwa lata był posłem z Łomży. Jako jeden z wielu podpisał prawo cesji, w wyniku czego utraciliśmy ziemie na rzecz zaborców (I Rozbiór Polski). Po likwidacji Jezuitów był członkiem Komisji Rozdawniczej Litewskiej. Czytaj dalej

Piotr Chmielarz

.Piotr Chmielarz urodził się 19 czerwca 1899 r. w Krotoszynie jako syn Michała Chmielarza i Jadwigi z d. Jasińskiej. Jak udało mi się ustalić, jego rodzina przynajmniej od początku XIX w. zamieszkiwała nasz powiat. Piotr Chmielarz uczęszczał do szkoły podstawowej w Krotoszynie, a później uczył się rzemiosła w zawodzie ciesielskim u ojca. Matka natomiast jego zajmowała się gospodarstwem domowym. Czytaj dalej

Edmund Drożdżyński

.Urodził się w Gorzupi 28 października 1912 r. i był starszym sierżantem (Warrant officer)  Służył on w 300 Dywizjonie Bombowym Ziemi Mazowieckiej.  Został odznaczony krzyżem Virtuti Militari V kl., Krzyżem Walecznych oraz Odznaką Pilota-Obserwatora. Był strzelcem pokładowym. Po wojnie mieszkał w Wielkiej Brytanii, lecz odwiedzał swoją polską rodzinę np. w Zdunach. Zmarł 15 czerwca 1996 r. w Immingham Lincs i został spopielony w Grimsby. W RAFie miał numer 794705.

 

Fot. Archiwum Rodzinne

Bibliografia:

Lista Krzystka http://listakrzystka.pl/?p=54440

Informacje od rodziny